Kortney, Khloe and Kim Kardashian at Dash New York store

Kortney, Khloe and Kim Kardashian at Dash New York store

Kortney, Khloe and Kim Kardashian at Dash New York store

Kortney, Khloe and Kim Kardashian at Dash New York store